Akademeia High School

KIM CHCESZ BYĆ, KIEDY DOROŚNIESZ? NA TO PROSTE PYTANIE ZADAWANE NASTOLATKOM RZADKO DZIŚ USŁYSZYMY PROSTĄ ODPOWIEDŹ I JEST TO CAŁKOWICIE ZROZUMIAŁE. ŚWIAT ZMIENIA SIĘ O WIELE SZYBCIEJ NIŻ KIEDYŚ.

Institute for the Future w swoim raporcie twierdzi, że 85% stanowisk pracy, na których ludzie będą pracowali w 2030 roku, jeszcze nie zostało wynalezionych. Stary mechanizm, kiedy młodzi ludzie widzieli różne zawody w swoim otoczeniu i do nich aspirowali, przestał działać. Oczywiście, nowe zawody zawsze się pojawiały i system edukacji sobie z tym radził. Jednak współczesna dynamika tego procesu powoduje, że musimy przemyśleć jak najlepiej zorganizować działanie szkoły.
Od ponad dekady Akademeia pracuje na polu edukacyjnym z młodymi ludźmi, wykorzystując podejście oparte na szukaniu ich mocnych stron i rozwijaniu ich. Ta metoda pracy jest jedną z podwalin Akademeia High School, gdzie nauka rozpoczyna się od weekendu diagnozującego potencjał akademicki ucznia. Dalsze czteroletnie kształcenie jest oparte na procesie weryfikacji i rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań. W tym procesie uczniom towarzyszą mentorzy, którzy uczą refleksyjności i podejmowania decyzji – od wyboru zajęć dodatkowych po myślenie o kierunku studiów. Brytyjski system edukacyjny kończący się maturą A-level pozwala w ostatnich dwóch latach wybrać 3-4 przedmioty, na nauce których uczeń się koncentruje. Ta konstrukcja umożliwia uczniom rozwijanie ich talentów, co skutkuje świetnymi wynikami egzaminów i otwiera drzwi do studiowania na całym świecie ale również buduje umiejętność samodzielnego uczenia się i rozwoju. Kiedy uczniowie mogą wybrać co robią a jednocześnie są w tym dobrzy to są naturalnie zmotywowani do pracy. Ta umiejętność wzięcia odpowiedzialności za swoją naukę będzie kluczowa w ich życiu, kiedy będą musieli się adaptować do nowych wymagań, a może i tworzyć swoje własne miejsca pracy. Dobra szkoła powinna dać im znajomość samych siebie – swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, pasji, by najwłaściwiej wybrali przyszły kierunek studiów.

Akademeia High School to liceum zorganizowane na wzór uniwersytetu. W trakcie dwóch pierwszych lat nauki realizujemy program iGCSE, wzbogacony o nasz program autorski. Program nauki kończy się brytyjską maturą A-level.
Więcej informacji na www.akademeia.edu.pl